Vore amerikanske kustoder holder godt øje med parkerede køretøjer og opbevarede genstande under besøget, men fuld garanti for en problemfri, højteknologisk tilværelse kan naturligvis ikke gives fra museets side (parkeringsforholdene på denne del af Manhattan er som bekendt håbløse. Webmuseum.dk overvejer derfor stærkt at flytte ud til Chelsea, ligesom andre gallerier og institutioner støttet af kulturministeriet.)

Skulle man være ankommet til museet uden eget køretøj, er det formentlig muligt at klare sig med en garderobeboks. Dog er det kun i eget køretøj, at man kan reservere en favoritindgang til næste besøg i webmuseet.

Eventuelle publikumsskader er ikke omfattede af museets forsikring. Værkerne er til gengæld forsøgt forsikrede.