SARASA.NET
i New York passer på værkerne i WEBMUSEUM.DK

Serveren er valgt ud fra kriterierne prisbillighed, hurtighed, kapacitet, support-kvalitet og relevans - det sidste med hensyn til de fordele der er ved at lade museer og gallerier danne "øer", som er lettilgængelige for den moderne oplevelsesturist.

Sarasa.net huser således også bl.a. "Plexus Art and Communication" http://plexus.org, samt "Foundation for Digital Culture" http://digicult.org (med bl.a. de berømte webkunst-steder äda 'web, ArtDirt, artnetweb, Rhizome, og The Thing).


Værkerne er endvidere forsøgt forsikret i udstillingsperioden frem til d. 30/11, i det forsikringsselskab Brandts Klædefabrik normalt benytter.

Værkerne kunne ikke deponeres hos "Kulturnet Danmark" i forsøgsperioden, da anmodningen om at indrette en midlertidig fløj til formålet på denne server blev afvist.


Det henstilles til publikum om ikke at lade det gå ud over kustoderne, dersom værkerne ikke falder i Deres smag. Spørgsmål til og synspunkter på de udstillede værker i WEBMUSEUM.DK bedes derfor evt. rettet til museets midlertidige administration pr. e-post.


Mvh.
Museumsinspektør
Henning Wettendorff