Alle værker er copyright den pågældende kunstner.

Al Webmuseum.dk grafik, som ikke er en del af de enkelte værker, er copyright 2001 RobuZt.

Museumskoncept og museumsarkitektur er copyright 2001 Webmuseum.dk.


Februar 2001 er det i Danmark ikke tilladt at berøre værkerne med digitalt værktøj.

Der er fremsat forslag om en justering af loven, der kommer til andenbehandling i folketinget medio april. Pt. er alle forsøg på at ændre værkernes udseende og fremtoning strafbare - end ikke en digital kopi til eget brug må gæsten tage med sig hjem til sin egen harddisk el. lign., idet museet med den gældende danske lovgivning ikke kan tilbyde gratis reproduktioner af de digitale værker til eget brug. Som noget unikt kan kunstnerne ikke ved aftale give tilladelse til den form for digital eksemplarfremstilling, som det kaldes - uanset medlemsskab af CopyDan.

Med hensyn til piratkopiering følger her en supplerende advarsel: offentliggørelse af bearbejdede/forvanskede versioner af værkerne straffes ekstra hårdt! (og det vil stadig være et lovbrud efter forårets revision af lov om ophavsret).

For den interesserede, følger videre informationer her:

Aftale med kunstnerne
Internetkunst og ophavsret